ارتباط با ما

آدرس:استان آذربایجان غربی – منطقه آزاد صنعتی و تجاری ماکو، شهرک صنعتی شماره یک، بلوار کارآفرینان، مجتمع گروه صنعتی فرسازان ماکو (کومتای)

شماره تماس:

04434201014

04434201015

04434201016

04434201017

04434201018

04434342791

04434342848

ایمیل: sfmgroup@gmail.com

komtai.co@gmail.com

komtaiinfo@gmail.com

فرم ارتباط با ما